Anunturi

Dispozitiile Primarului
 • Dispozitia primarului numarul 110 din 15.07.2019 privind convocarea Consliului Local Odobesti in sedinta extraordinara pentru data de 22.07.2019 - click aici.
 • Dispozitia privind numarul 106 din 02.07.2019 constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat in data de 31.07.2019 - click aici.
 • Dispozitia primarului numarul 99 din 01.07.2019 privind convocarea Consliului Local Odobesti in sedinta ordinara pentru data de 08.07.2019 click aici.
 • Dispozitia primarului numarul 87 din 12.06.2019 privind convocarea Consliului Local Odobesti in sedinta ordinara pentru data de 21.06.2019 click aici.
 • Dispozitia primarului numarul 82 din 29.05.2019 privind convocarea Consliului Local Odobesti in sedinta de indata pentru data de 29.05.2019 - click aici.
 • Dispozitia primarului numarul 81 din 22.05.2019 privind convocarea Consliului Local Odobesti in sedinta ordinara pentru data de 31.05.2019 - click aici.
 • Dispozitia primarului numarul 63 din 16.04.2019 privind convocarea Consliului Local Odobesti in sedinta ordinara pentru data de 24.04.2019 - click aici.
 • Dispozitia primarului numarul 60 din 12.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.
 • Dispozitia primarului numarul 52 din 19.03.2019 privind convocarea Consliului Local Odobesti in sedinta ordinara pentru data de 27.03.2019 - click aici.
 • Dispozitia primarului numarul 30 din 20.02.2019 privind convocarea Consliului Local Odobesti in sedinta ordinara pentru data de 27.02.2019 - click aici.
 • Dispozitia primarului numarul 7 din 23.01.2019 privind convocarea Consliului Local Odobesti in sedinta ordinara pentru data de 31.01.2019 - click aici.
 • Dispozitia primarului numarul 174 din 21.11.2018 privind convocarea Consiliului Local Odobesti in sedinta ordinara pentru data de 29.11.2018 ora 12 - click aici.
Locuri de munca
 • Anunt privind rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier clasa I debutat - click aici.
 • Procesul verbal de consemnare a rezultatelor probei scrise a concursului pentru ocuparea postului de consilier debutant in compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului al aparatului de specialitate al Primarului - click aici.
 • Proces verbal pentru consemnarea rezultatelor selectiei dosarelor concursului pentru ocuparea postului de consilier debutant in compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului al aparatului de specialitate al Primarului - click aici.
 • Primaria comunei Odobesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I grad debutant, pe durata nedeterminata, in cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului al aparatului de specialitate al Primarului.  - click aici.

Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 57
 • Hotararea nr.9 din 20.05.2016 privind solutionarea plangerii formulata de doamna OJOG ADRIANA - candidat la functia de primar al Comunei Odobesti, Judetul Bacau - click aici.

Starea civila:
 • Publicatia de casatorie - Nr. 6229 din 14.08.2019 - click aici.
 • Publicatia de casatorie - Nr. 6228 din 09.08.2019 - click aici.
 • Publicatia de casatorie - Nr. 6226 din 09.08.2019 - click aici.
 • Publicatie de casatorie - Nr. 6201 din 31.07.2019 - click aici.
 • Publicatie de casatorie - Nr. 6200 din 30.07.2019 - click aici.
 • Publicatie de casatorie - Nr. 3335 din 15.12.2015 - click aici.
 • Publicatie de casatorie - Nr. 3268 din 08.10.2015 - click aici.
Anunturi diverse:
 • Anunt efectuat de SC Iustin Auto SRL privind solicitarea aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament - click aici.
 • Informatii suplimentare privind proiectului SIPOCA 35 pentru implementarea Legii nr.544/2001
  si a Legii nr.52/2003 - click aici.
 • Indicatorii cu privire la executia bugetului pe trimestrul IV 2018 - click aici.
 • Anunt privind lista persoanelor desemnate pentru acordarea asistentei contribuabililor in relatia cu ANAF - click aici.
 • Anunt privind organizarea licitatiei pentru inchirierea spatiului de 32,80 mp din incinta Dispensarului Odobesti, cu destinatia farmacie - click aici.
 • Anunt privind aplicarea legii nr.231/2018 privind modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - click aici.
 • În Ședința Guvernului din 5 septembrie 2018 au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia - click aici. Pentru detalii puteti accesa site-ul Ministrului agriculturii - click aici.
 • Primaria Odobesti, in calitate de autoritate contractanta, inchiriaza prin licitatie publica spatiu in suprafata de 32,80 mp, situat in incinta Dispensarului uman Odobesti, cu destinatia FARMACIE - click aici.
 • Examen de promovare din treapta profesionala referent debutant in referent II a personalului contractual din cadrul compartimentului registratura-audiente-arhiva - click aici.