Repere cultural-istorice

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Siretul de Jos a județului Bacău și era formată din satele Odobești, Țigâra, Trestia, Tisa-Silvestri, Glodișoarele și Baloș, având în total 1569 de locuitori. În comună erau o școală mixtă cu 30 de elevi înființată în 1864 la Odobești și două biserici (la Odobești și Tisa-Silvestri), în vreme ce principalii proprietari de terenuri erau Al. Lupașcu, Eugenia Sion, Al. Boghici, El. Stamati, Ilie Dăscălescu, Gh. Nichitache și Ath. Țârțescu. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa în plasa Fundul a județului Roman, și comuna Ciuturești, formată din satele Alexandri, Ciuturești,Misihănești, Poiana Humei și Strâmba, cu 987 de locuitori ce trăiau în 233 de case, această comună având o biserică de lemn.Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în plasa Traian a aceluiași județ, având 1521 de locuitori în satele Băluș, Odobești, Tisa-Silvestri, Trestia și cătunul Țigâra. Comuna Ciuturești fusese desființată și satele ei trecuseră la comuna Roșiori.În 1950, comuna a fost transferată raionului Bacău din regiunea Bacău. În 1968, comuna a revenit la județul Bacău, reînființat, dar a fost desființată, satele ei fiind incluse în comuna Secuieni. Tot atunci, a fost desființat și satul Trestia, comasat cu satul Tisa-Silvestri. Comuna a fost reînființată în 2005, în componența actuală (preluând în plus față de alcătuirea istorică și satul Ciuturești, fosta reședință a comunei Ciuturești).

Un obiectiv din comuna Odobești inclus în lista monumentelor istorice din județul Bacău este biserica „Sfinții Voievozi”, construită în 1774, cu adăugiri din 1870, și aflată în satul Tisa-Silvestri. Biserica este clasificată drept monument de arhitectură.