22.12.2023 - Comunicat de presă privind Finalizarea proiectului cu titlul: AMENAJARE TEREN DE SPORT ȘI ÎMPREJMUIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ CU CLASELE I-VIII CIUTUREŞTI, COMUNA ODOBEŞTI, JUDEŢUL BACĂU

COMUNA ODOBEŞTI, județul Bacău, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul „Amenajare teren de sport şi împrejmuire Școală gimnazială cu clasele I-VII Ciutureşti, Comuna Odobeşti, Judeţul Bacău”. Proiectul este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației în calitate de Autoritate de Management POR 2014-2020, și cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 2.010.330,35 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.939.820,05. Codul MY SMIS al proiectului este 124647.

Proiectul s-a implementat în sat Ciutureşti, Comuna Odobeşti , pe o perioadă de 67 de luni, până la data de 22.12.2023. Proiectul s-a derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 “Investițiile în educație, și formare, inclusiv formare profesională, pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 “Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Apel dedicat Învățământului obligatoriu”.

Obiectivul general constă în dezvoltarea infrastructurii de educație școlară, la nivelul UAT Comuna Odobești, Județul Bacău, prin înfiinţarea unui teren de sport multifuncţional în vederea asigurării unor condiţii optime de educaţie şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului:


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


UAT COMUNAODOBEŞTI
Persoana de contact: OJOG Andriana
Funcție: Primar Telefon: 0234.220.059
Email: odobesti_bc@yahoo.com


fonduri-ue.ro | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Începând cu data de 01.01.2024, dreptul la venit minim garantat (ajutor social) și la alocația pentru susținerea familiei (ASF) va înceta din oficiu, motivat de faptul că tot cu acestă data vor intra în vigoare Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și H.G.R nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii.